Strona główna » Aktualności » Konferencja ELEKTROENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

Zaproszamy na Konferencję dotyczącą tematyki SF6, https://www.energetykaprzyszlosci.pl/ , którą przygotowujemy razem z PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Tematem KONFERENCJI są: Nowe technologie i diagnostyka aparatury łączeniowej z gazowym medium izolującym

Panelistami na konferencji będą: pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej, administratorzy Centralnego Rejestru Operatorów oraz Przedstawiciele Fundacji PROZON i Enertest/Dilo GmbH.

W trakcie konferencji poruszymy zagadnienia dotyczące: obowiązków operatorów i serwisantów urządzeń napełnionych SF6, praktycznych aspektów odzysku i zagospodarowania SF6, sposobów diagnostyki jakości, ograniczeń w stosowaniu SF6, które mogą zostać narzucone przez UE w ciągu najbliższych kilku lat, gospodarki gazami alternatywnymi, technologii badań wyładowań niezupełnych i bezpiecznej pracy z produktami rozpadu SF6.

Konferencja