Analizator jakości gazu SF

Multi-Analyser

Ulotka

   

Analizator jakości gazu SFMulti-Analyser to wielofunkcyjne, zasilane bateryjnie urządzenie pozwalające na badanie, w ramach jednego pomiaru, parametrów jakościowych gazu SF6 takich jak:

  • Zawartość procentowa SF6 (%)
  • Zawartość wilgoci
  • Zawartość SO2 (ppmv)
  • Opcjonalnie: Koncentracja HF (ppmv), CO (ppmv), H2S (ppmv)

* Urządzenie posiada menu w języku polskim