Analizator jakości gazu SF

Multi-Analyzer

Ulotka

   

Analizator jakości gazu SF6Multi-Analyser to wielofunkcyjne, zasilane bateryjnie urządzenie pozwalające na badanie, w ramach jednego pomiaru, parametrów jakościowych gazu SF6 takich jak:

  • Zawartość procentowa SF6 (%)
  • Zawartość wilgoci
  • Zawartość SO2 (ppmv)

* Urządzenie posiada menu w języku polskim