Analizator wyłączników 

TM1700™

Ulotka

Analizator wyłączników TM1700™

  • Zapewnia wiarygodne i dokładne wyniki przy pomiarach w bezpośrednim otoczeniu podstacji wysokiego napięcia
  • Cztery modele standardowe. Pełna samodzielna funkcjonalność lub modele z pobieraniem danych 
  • Bardziej bezpieczne i szybkie pomiary przyobustronnym uziemieniu
  • Pomiary niejednoczesności
  • Pomiary rezystancji dynamicznej i statycznej
  • Pomiary prądów zbrojenia napędu