System monitorowania stanu przepustów 

DTM™

Ulotka

System monitorowania stanu przepustów DTM™

  • Zaawansowane narzędzia do analizy
  • Elastyczna, modułowa platforma sprzętowa
  • Monitorowanie stanu przepustów
  • Opcjonalnie możliwość budowy modelu termicznego trafo oraz sterowania jego chłodzeniem
  • Monitorowanie gorących punktów uzowjeń
  • Monitorowanie wyładowań niezupełnych