Precyzyjny system kalibracji 

PPCS™

Ulotka

 

PPCS to jednofazowy system kalibracji zaprojektowany w celu umożliwienia precyzyjnych procesów kalibracji urządzeń wykorzystywanych w układach pomiaru  mocy czynnej, biernej oraz pozornej.

  • Generacja prądu i napięcia sinusoidalnego 
  • Możliwość zmiany kąta przesunięcia fazowego w zakresie 0-180o
  • Zmiana częstotliwości przebiegów w zakresie 40-70 Hz