Wózek serwisowy 

Mega™

Ulotka

 Urządzenie:

  • Umożliwia składowanie gazu SF6 w stanie ciekłym
  • Pozwala na odzysk gazu do < 1 mbar
  • Sterowane automatycznie z panelu sterowania 10 "
  • Posiada przełącznik umożliwiający zmianę kierunku wirowania faz
  • Umożliwia odzyskanie resztek gazu do ciśnienia 1mbar podczas wymiany filtra
  • Posiada zintegrowaną funkcję redukcji ciśnienia do transportu
  • Wszystkie wersje są dostępne ze zbiornikami na gaz z odpowiednimi aprobatami (CE, SQL i ASME
  • Może być zmontowane na przyczepie