System monitorowania stanu wyłącznika 

OPTImizer3™

Ulotka

 System monitorowania stanu wyłącznika OPTImizer3™

  • Współpracuje z wieloma sensorami m.in. temperatury, ciśnienia, wielkości elektrycznych itd.
  • Monitoruje napięcie zasilające
  • Posiada pięć wejść na sygnały sterujące, co umożliwa zastosowanie urządzenia na wyłacznikach z oddzielnymi mechanizmami napędowymi na każdy biegun
  • Posiada wbudowany sensor temperatury otoczenia
  • Nie wymaga dodatkowego oprogramowania, wszystkie dane są dostępne z poziomu web-serwera (hasła dostępu na kilku poziomach uprawnień)
  • Urządzenie umożliwia przesyłanie danych w protokole DNP3.0