Zestaw serwisowy 

MINI™

Ulotka

   

Zwarty i w pełni mobilny zestaw serwisowy MINI spełnia wszystkie wymagania odnośnie sprawnej i bezpiecznej gospodarki gazem SF6 w zakresie aparatury średnich napięć. Najważniejszymi cechami tego urządzenia jest zwarta i ergonomiczna konstrukcja. Zestaw pozwala na odzysk gazu do próżni końcowej < 5 mbar, w związku z tym dotrzymuje kroku większym urządzeniom. Wszystkie konieczne funkcje są zintegrowane (włączając oczyszczanie gazu poprzez filtr osuszający i filtr cząstek jak również składowanie gazu w stanie ciekłym).