Gazy alternatywne do SF6

Gazy alternatywne do SF6

We współpracy z DILO GmbH, Enertest oferuje aparaturę do gospodarki gazami alternatywnymi do SF6.  więcej

więcej informacji

Ultradźwiękowe badanie wyładowań niezupełnych

Rozszerzyliśmy swoją ofertę o usługę w zakresie badania wyładowań niezupełnych.

Posiadamy bogatą wiedzę merytoryczną w zakresie problematyki wyładowań niezupełnych.

Badanie wykonujemy kamerą ultradźwiękowe do lokalizowania wyładowań niezupełnych i wycieków sprężonego powietrza od światowego lidera NL Acoustics.

W wyniku badania kamerą, otrzymują Państwo raport wraz z wskazaniem lokalizacji i wielkości problemu.

Zapraszamy do kontaktu

więcej informacji

Usługi związane z gospodarką gazem SF6.

Pragniemy poinformować, iż w wyniku wieloletniej współpracy z niemiecką firmą DILO, firma ENERTEST rozszerza swoją działalność o szereg usług związanych z gospodarką gazem SF6.

 więcej
więcej informacji

Filmy producentów:

Usługa badania wyładowań niezupełnych NL Camera

Nowość:

GAZ SF6

WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE

GAZ SF6

ANALIZA DGA