Start » Oferta » Wyładowania Niezupełne » PMDT - Detektor WNZ

PDetector – Detektor WNZ

  • Zaawansowany Ręczny Detektor WN  Online  dla Aparatów Elektrycznych Mocy Pracujący z Różnymi  Czujnikami i Technologią Diagnostyki w Chmurze - Cloud, Oprogramowaniem do Zarządzania Danymi, i Aplikacją Zarządzającą testem
  • Używa pięciu technologii wykrywania: TEV/Ultrasonic/AE/UHF/HFCT

PDiagnosticM

  • To przenośny system, który wykorzystuje moduły czujników UHF, AE i HFCT do monitorowania sygnałów wnz z urządzeń zasilających średniego i wysokiego napięcia.
  • System jest idealny do monitorowania krytycznych zasobów energetycznych, aby znaleźć i monitorować przerywane sygnały wyładowań niezupełnych oraz analizować rozwijające się trendy wyładowań niezupełnych.
  • Typ PD jest określany przez automatyczne rozpoznawanie wzorców, a wady wewnętrzne można wykryć na wczesnym etapie.

PDiagnostic Wielokanałowa Diagnostyka 

Przenośne urządzenie do diagnostyki i lokalizacji WN w czasie rzeczywistym dla elektrycznych aparatów mocy, używające różnych czujników i zaawansowanego oprogramowania diagnostycznego  z możliwością dokładnej lokalizacji WN