Start » Oferta » SF6 gospodarka gazem » URZĄDZENIA DO POMIARU JAKOŚCI GAZU SF6

URZĄDZENIA DO POMIARU JAKOŚCI GAZU SF6

Multi-Analyser SF6

to wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe, które umożliwia bezemisyjne określenie do sześciu parametrów gazu przy użyciu tylko jednej próbki pomiarowej.

 

W zależności od indywidualnej konfiguracji urządzenia można określić następujące wartości:

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUCKIE

Multi-Analyser SF6

 

  • Zawartość procentowa SF6 (%)
  • Stężenie HF (ppm)
  • Zawartość wilgoci
  • Stężenie H2S (ppm)
  •  Stężenie SO2 (ppm)
  • Stężenie CO (ppm)

 


 

MIRROR-ANALYSER SF6

To urządzenie wielofunkcyjne, które podczas jednego pomiaru pozwala określić trzy parametry jakościowe gazu podczas jednego pomiaru:

  • Zawartość wilgoci (punkt rosy / zamarzania)
  • Zawartość procentowa SF6 (%)
  • Koncentracja SO2 (ppmv)

Urządzenie wykorzystuje fizyczną metodę pomiaru punktu rosy przy pomocy lusterka. Charakteryzuje się ona wysoką precyzją oraz niezawodnością przy pomiarach wilgotności. Zawilgocenie gazu określane jest poprzez pomiar jego temperatury kondensacji lub zamarzania, z wykorzystaniem ochładzanego lusterka. Pozostałe parametry gazu mierzone są poprzez pomiar prędkości dźwięku (zawartość procentowa SF6) oraz w wyniku zachodzących reakcji elektrochemicznych (koncentracja SO2).

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Mirror-Analyser SF6