Start » SF6 gaz

Gaz SF6

Niezastąpiony w przesyłaniu i dystrybucji energii

Dzięki swojej wytrzymałości dielelektrycznej i doskonałym właściwościom izolacyjnym SF6 od wielu lat jest stosowany jako gaz izolacyjny dla elementów średniego i wysokiego napięcia. Jego doskonałe właściwości gaszenia łuku (100 razy szybsze niż powietrze) sprawiły, że od dziesięcioleci sprawdza się jako medium w hermetycznych rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia.

Zastosowanie gazu SF6 pozwala na bardziej zwartą i oszczędną pod względem materiałowym konstrukcję rozdzielnicy w połączeniu z większą zdolnością przełączania i bezpieczeństwem zakładu.

Zastosowanie w innych gałęziach  przemysłu 

Ponadto gaz SF6 jest również wykorzystywany w innych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł półprzewodników, wyświetlaczy i mikrotechnologii, gdzie służy głównie jako gaz trawiący do produkcji ultradrobnych struktur, tzw. „wafli”.

W technice medycznej sześciofluorek siarki jest używany np. do badań ultradźwiękowych oraz w okulistyce. SF6 jest również stosowany w urządzeniach rentgenowskich, systemach radarowych, akceleratorach cząstek i mikroskopach elektronowych