Start » Oferta » SF6 gospodarka gazem » POMIARY GĘSTOŚCI

POMIARY GĘSTOŚCI

  • Urządzenie do testowania gęstościomierzy B178R01 DensiControl DA

Regulacja F-gazowe (EU) 517/2014 nakazuje testowanie monitorów gęstości zamontowanych na rozdzielnicach w regularnych odstępach czasowych.

Tester gęstościomierzy DensiControl DA pozwala w szybki sposób sprawdzić czy progi zadziałania gęstościomierza wyzwalane są we właściwym momencie.

Urządzenie pozwala w precyzyjny, szybki i prosty sposób sprawdzić progi zadziałania.

Gęstościomierz montowany jest w specjalnym uchwycie urządzenia, a jego typ wybierany jest z bazy danych testera.

Po uruchomieniu pomiaru, w układzie pomiarowym wymuszany jest określony poziom ciśnienia.

Następnie ciśnienie to jest upuszczane, a progi zadziałania są rejestrowane. Wyniki pomiaru mogą być przechowywane w pamięci urządzenia, wraz z numerem seryjnym oraz temperaturą. Powstały plik może zostać wykorzystany przy tworzeniu dokumentacji.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


 

  • Urządzenie do testowania gęstościomierzy z zestawem przyłączeń oraz wężem pomiarowym DensiControl IN 

Urządzenie do automatycznego badania progów zadziałania gęstościomierzy zainstalowanych na obiekcie.

Przy wykorzystaniu zaworu odcinającego DILO możliwe jest szybkie sprawdzenie progów zadziałania bez konieczności demontażu gęstościomierza.

Urządzenie DensiControl IN pozwala bardzo szybko, łatwo i precyzyjnie sprawdzić gęstościomierz, nie powodując emisji gazu SF6.

Gęstościomierz separowany jest od przedziału gazowego, a jego typ wybierany jest z bazy danych testera.

Po uruchomieniu pomiaru gaz SF6 pozostały w gęstościomierzu upuszczany jest i zbierany do wewnętrznego zbiornika.

Podczas całej procedury progi zadziałania rejestrowane są automatycznie.

Wyniki pomiaru mogą być przechowywane w pamięci urządzenia, wraz z numerem seryjnym oraz temperaturą. Powstały plik może zostać wykorzystany przy tworzeniu dokumentacji.

Po wykonanym pomiarze zebrany gaz pompowany jest z powrotem do rozdzielnicy.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE