Start » Oferta » SF6 gospodarka gazem

Produkty SF6 i usługi w zakresie gospodarki SF6

Enertest Testery i Diagnostyka Sp. z o.o. jest autoryzowanym DYSTRYBUTOREM i PARTNEREM SERWISOWYM firmy DILO.

Dostarczamy PRODUKTY i świadczymy USŁUGI w szczególności, w zakresie:

  • Kontroli szczelności urządzeń zawierających gaz SF6
  • Pomiarów jakości gazu SF6
  • Testowanie prawidłowości działania przyrządów do monitorowania ciśnienia lub gęstości zamontowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  • Urządzenia do ewakuacji i napełniania gazu SF6
  • Instalacji, odbiorów technicznych i konserwacji systemów monitorowania obecności gazu SF6
  • Wsparcia technicznego oraz konsultacji dotyczących stosowania i gospodarki gazem SF6

 OFERUJEMY  W SZCZEGULNOŚCI:

URZĄDZENIA DO POMIARU JAKOŚCI GAZU SF6 

ZESTAWY SERWISOWE SF6

DETEKTORY ULOTU

POMIARY GĘSTOŚCI

USŁUGI SF6