Start » Aktualności » Gazy alternatywne do SF6

Gazy alternatywne do SF6

Ze względu na wysoki potencjał cieplarniany w zakresie globalnego ocieplenia, ze wskaźnikiem GWP ok. 22 800, SF6 jest najsilniejszym znanym gazem cieplarnianym, którego czas przebywania w atmosferze wynosi około 3200 lat. Z tego powodu powstało zapotrzebowanie na stosowanie gazów alternatywnych. Porozumienia i regulacje, takie jak protokół z Kioto, rozporządzenie UE w sprawie F-gazów i paryski traktat o ochronie klimatu z 2015 r., mają jeden wspólny globalny cel: redukcję emisji F-gazów.

Przemysł wdrożył te wymagania, a kilku producentów rozdzielnic, po kilku latach rozwoju, oferuje teraz pierwsze ekologiczne rozwiązania z wykorzystaniem gazów alternatywnych, zastępujących SF6. W niektórych zastosowaniach – z nowymi jednostkami – mogą nawet zastąpić SF6 w zakresie wysokiego napięcia. Gazy te mają znacznie obniżoną wartość GWP, a zatem wykazują zauważalnie zmniejszony potencjał globalnego ocieplenia.

We współpracy z DILO GmbH, Enertest oferuje aparaturę do gospodarki gazami alternatywnymi do SF6.