Start » Oferta » SF6 gospodarka gazem » USŁUGI SF6

 

Od wielu lat pracownicy Enertest stale podnoszą kompetencje w zakresie gospodarki gazem SF6.

Doświadczenie zdobyliśmy zarówno dzięki wsparciu szkoleniowemu naszego Partnera DILO GmbH, jak również dzięki doświadczeniu zdobytemu przy wsparciu naszych Klientów, odbiorców aparatury DILO GmbH.

Zrealizowaliśmy już wiele projektów takich, jak: serwis urządzeń DILO (kalibracja i podstawowy serwis w Polsce), wsparcie Klientów na miejscu przy użyciu aparatury. Mamy doświadczenie również w bardziej wymagające procedurach usuwania odpadów i odzysku.

Jesteśmy autoryzowany partnerem serwisowym DILO GmbH

 
1. Podstawowe i specjalistyczne usługi w zakresie postępowania z SF6 przy instalacji, odbiorach, serwisowaniu i konserwacji aparatów ŚN i WN, zawierających gaz SF6:
 • Analiza parametrów SF6
 • Detekcja wycieków gazu SF6
 • Odzysk,
 • Filtrowanie,
 • Napełnianie,
 • Specjalistyczne usługi, w tym między innymi:
  • oczyszczanie zbiornika zgodnie z zasadami BHP w celu pozbycia się produktów rozpadu
  • przygtowanie próżni
  • analiza odzyskanego gazu SF6
 
  
 2. Dostawa, instalacja i kontrola systemów monitorowania pomieszczeń po kątem kontroli wycieku gazu SF6 z urządzeń zawierających gaz SF6. (systemu wymagane od 1.01.2017 r.)  
  
 3. Kontrola szczelności urządzeń zawierających gaz SF6, a nie posiadających aparatury na bieżąco kontrolującej wycieki gazu SF6. (czynność wymagana od 1.01.2017 r.)  
  
 4. Testowanie prawidłowości działania przyrządów do monitorowania ciśnienia lub gęstości zamontowanych w rozdzielnicach elektrycznych  (czynność wymagana od 1.01.2017 r.) 
  
 5. Pomiar jakości gazu SF6 w rozdzielnicach elektrycznych ŚN i WN  
  
 6. Wsparcie techniczne i konsultację dotyczące stosowania i gospodarki gazem SF6 
  
 Wspomniane powyżej usługi realizujemy w oparciu o certyfikowane osoby z wieloletnim doświadczeniem i praktyką jak również przy wsparciu firmy https://dilo.eu/en/