Start » Aktualności » Usługi związane z gospodarką gazem SF6.

Usługi SF6 oferowane przez ENERTEST

 • Podstawowe i specjalistyczne usługi w zakresie postępowania z SF6:
  • Analiza parametrów SF6
  • Detekcja wycieków gazu SF6
  • Odzysk,
  • Filtrowanie,
  • Napełnianie,
  • Specjalistyczne usługi, w tym między innymi:
   • oczyszczanie zbiornika zgodnie z zasadami BHP w celu pozbycia się produktów rozpadu
   • przygtowanie próżni
   • analiza odzyskanego gazu SF6
 • Doradztwo, Szkolenia i Wsparcie techniczne
 • Dostawa, instalacja i kontrola systemów monitorowania pomieszczeń po kątem kontroli wycieku gazu SF6 z urządzeń zawierających gaz SF6. (systemu wymagane od 1.01.2017 r.) 
 • Kontrola szczelności urządzeń zawierających gaz SF6, a nie posiadających aparatury na bieżąco kontrolującej wycieki gazu SF6. (czynność wymagana od 1.01.2017 r.) 

POSIADAMY STOSOWNE: UPRAWNIENIA, CERTYFIKATY I WIELOLETNIE I SPECJALISTYCZNE DOŚWIADCZENIE

OPIS USŁUG