Strona główna » Partnerzy » VISALA

Analiza gazów rozpuszczonych - DGA

Analiza gazów rozpuszczonych (DGA) w transformatorach mocy jest krytycznym elementem konserwacji opartej na stanie (CBM) oraz w identyfikacji usterek i zapobieganiu nieplanowanym wyłączeń transformatora. Poziomy gazu w oleju transformatorowym mogą wskazywać na istnienie usterki, a szybkość zmian tych poziomów może być wykorzystana do określenia jej wagi. 

Do kluczowych gazów w DGA zaliczamy wodór  , metan, etan, etylen, acetylen, tlenek węgla i dwutlenek węgla.