Start » SF6 gaz

Nasze kompetencje

SF6 jest nietoksycznym, obojętnym gazem izolacyjnym i gaszącym o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej i stabilności termicznej. Ze względu na swoje pierwszorzędne właściwości stosowany jest w rozdzielnicach zamkniętych średniego i wysokiego napięcia jako gaz do gaszenia łuku i izolacji.

Ponieważ SF6 jest głównym gazem cieplarnianym o wysokim potencjale ocieplenia globalnego, wymienionym w protokole z Kioto, jest jednym z sześciu gazów podlegających monitorowaniu. SF6 musi być stosowany w systemach zamkniętych, aby uniknąć emisji.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem DILO GmbH, który jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą urządzeń do gospodarki sześciofluorkiem siarki, stanowiącym medium izolujące w instalacjach WN

  • Dostarczamy kompleksowe rozwiązania produktowe w zakresie gospdarki gazem SF6

 

  • Świadczymy usługi serwisowe i szkoleniowe w zakresie SF6