Start » Oferta » SF6 usługi
W związku z ukazaniem się ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dotyczącej również podmiotów/operatorów stosujących gaz SF6 w aparatach elektroenergetycznych wysokiego napięcia infrmujemy, że nasza firma od dnia 1.09. 2017 r. rozszerza swoją działalność o następujące usługi:

 

 1. Wsparcie techniczne przy instalacji, odbiorach, serwisowaniu i konserwacji aparatów ŚN i WN zawierających gaz SF6 
   
 2. Dostawa, instalacja i kontrola systemów monitorowania pomieszczeń po kątem kontroli wycieku gazu SF6 z urządzeń zawierających gaz SF6. (systemu wymagane od 1.01.2017 r.)  
   
 3. Kontrola szczelności urządzeń zawierających gaz SF6, a nie posiadających aparatury na bieżąco kontrolującej wycieki gazu SF6. (czynność wymagana od 1.01.2017 r.)  
   
 4. Testowanie prawidłowości działania przyrządów do monitorowania ciśnienia lub gęstości zamontowanych w rozdzielnicach elektrycznych  (czynność wymagana od 1.01.2017 r.) 
   
 5. Pomiar jakości gazu SF6 w rozdzielnicach elektrycznych ŚN i WN  
   
 6. Wsparcie techniczne i konsultację dotyczące stosowania i gospodarki gazem SF6 
   
 

Wspomniane powyżej usługi realizujemy w oparciu o certyfikowane osoby z wieloletnim doświadczeniem i praktyką jak również przy wsparciu firmy https://dilo.eu/en/