Start » Oferta » Testowanie i monitoring Wyłączników WN » Monitorowanie wyłączników

Monitorowanie wyłączników

    

Oferujemy najbardziej wszechstronne rozwiązanie do monitorowania wyłączników WN, uznanego na świecie producenta Dynamic Ratings.
Umożliwia stałe monitorowanie wyłącznika ONLINE i zaawansowane analizy wymagane do wykrywania usterek operacyjnych z dużym
wyprzedzeniem przed awarią wyłącznika.

Monitoruje stan styków głównych, mechanizmu i dielektryka oraz rejestruje min. następujące informacje podczas pracy wyłącznika:

Czas otwarcia
Czas trwania łuku (oddzielone fazy)
Czas przerwania
Skumulowane I2 x T lub I x T na stykach głównych (oddzielone fazy) od wyładowania łukowego
Wystąpienie ponownego łuku (faza segregowana)


ULOTKA PRODUKTOWA (ENG)